Nazwa usługi Cena
Wizyta diagnostyczna ortopodologiczna - do 90 min 250 zł
Wizyta diagnostyczna uroginekologiczna itp. - do 90 min 240 zł
Terapia narządu ruchu w różnych schorzeniach klinicznych dla dorosłych i dzieci - do 50min 200 zł
Terapia uroginekologiczna – do 50 min 170 zł
Wizyta kontrolna wkładek 180 zł
Indywidualne wkładki ortopedyczne od 300 zł do 650 zł
Wkładki odciążające od 180 zł
Sama aplikacja kinesiology taping 30-80 zł
Masaż leczniczy - 50 min 200 zł
Fizjoterapia stomatologiczna – pierwsza wizyta – do 60 min 250 zł
Fizjoterapia stomatologiczna – kolejne wizyty – do 50 min 200 zł